شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۶ پنج شنبه ۸ تير
br ENGLISH
برگزاري همايش پيشگيري ازسرطان توسط شبكه بهداشت تنكابن برگزاري همايش پيشگيري ازسرطان توسط شبكه بهداشت تنكابن
برگزاري همايش پيشگيري از سرطان توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنكابن و مركز بهداشتي درماني شيرود با همكاري شوراي شهر شيرود
1394/11/29
كارگاه آموزشي مشاركتي و PHC (مراقبتهاي بهداشتي اوليه) در شبكه بهداشت شهرستان تنكابن كارگاه آموزشي مشاركتي و PHC (مراقبتهاي بهداشتي اوليه) در شبكه بهداشت شهرستان تنكابن
كارگاه آموزشي مشاركتي و PHC (مراقبتهاي بهداشتي اوليه) در شبكه بهداشت شهرستان تنكابن
1394/11/26
نشست مديران استاني با روساي امور عمومي سطح استان و روساي امور اداري بيمارستان هاي غرب استان به ميزباني شبكه بهداشت و درمان تنكابن نشست مديران استاني با روساي امور عمومي سطح استان و روساي امور اداري بيمارستان هاي غرب استان به ميزباني شبكه بهداشت و درمان تنكابن
نشست مديران در شبكه بهداشت و درمان تنكابن
1394/11/21
شبكه بهداشت و درمان تنكابن
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal