شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ آذر
br ENGLISH
برگزاري همايش پيشگيري ازسرطان توسط شبكه بهداشت تنكابن برگزاري همايش پيشگيري ازسرطان توسط شبكه بهداشت تنكابن
برگزاري همايش پيشگيري از سرطان توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنكابن و مركز بهداشتي درماني شيرود با همكاري شوراي شهر شيرود
1394/11/29
كارگاه آموزشي مشاركتي و PHC (مراقبتهاي بهداشتي اوليه) در شبكه بهداشت شهرستان تنكابن كارگاه آموزشي مشاركتي و PHC (مراقبتهاي بهداشتي اوليه) در شبكه بهداشت شهرستان تنكابن
كارگاه آموزشي مشاركتي و PHC (مراقبتهاي بهداشتي اوليه) در شبكه بهداشت شهرستان تنكابن
1394/11/26
نشست مديران استاني با روساي امور عمومي سطح استان و روساي امور اداري بيمارستان هاي غرب استان به ميزباني شبكه بهداشت و درمان تنكابن نشست مديران استاني با روساي امور عمومي سطح استان و روساي امور اداري بيمارستان هاي غرب استان به ميزباني شبكه بهداشت و درمان تنكابن
نشست مديران در شبكه بهداشت و درمان تنكابن
1394/11/21
شبكه بهداشت و درمان تنكابن
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal