شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
br ENGLISH
حراست
شرح وظايف واحد حراست
 
مسئول حراست : آقاي حسين باقري الموتي
 
  1. استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل ،تاسيسات و مدارك محرمانه
  2. برنامه ريزي ،سازماندهي ،نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي
  3. مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمونهاي لازم به كاركنان موسسه متبوع براي مقابله با حوادث غير متقربه و همچنين حسن اجراي خط و مشي و هدف هاي تعيين شده .
  4. تهيه و ابلاغ بخشنامه ها ،آيين نامه ها ،مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعملهاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي
  5. برنامه ريزي و تامين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده و انجام برسي هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در كليه امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارشات لازم
  6. تهيه و كشف رمز ،دريافت ،ثبت وصدور ونگهداري و ارسال و مراسلات كليه پيامهاي فاكس و تلكس
  7. دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و حراثت از آنها بر اساس مقررات مربوط
  8. كنترل،نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم
  9. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal