شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر

 

 

                                                             پرسنل واحد بیماریهای غیر واگیر

نام و نام خانوادگی

سمت

مسئول برنامه

خانم دکتر آزیتا ریحانی

کارشناس مسئول واحد

سوانح و حوادث ، کمیته جامعه ایمن ،کم کاری مادر زادی تیروئیدو نظام مراقبت بیماریهای غیر واگیر

خانم آمنه یحیی زاده

کارشناس واحد

تالاسمی، فاویسم ، فنیل کتونوری ، برنامه عقرب و مارگزیدگی

خانم سیده زهرا معافی مدنی

کارشناس واحد

دیابت، فشار خون ، ثبت سرطان ، ثبت مصدومین بیمارستانی و گزارشدهی غرق شدگی

       

برنامه های واحد بیماریهای غیر واگیر

برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبكه هاي بهداشت و درمان

برنامه کشوری پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور

برنامه کشوری پيشگيري  از سوانح و حوادث درنظام شبكه هاي بهداشتي درمانی

برنامه کشوری  ثبت مصدومين در بيمارستانها

برنامه کشوری جامعه ایمن

برنامه کشوری  ثبت  سرطان

طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر

برنامه كشوري مبارزه با عقرب و مارگزيدگي

برنامه كشوري  غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  PKU

طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  G6PD

 

 

 

 

   

شرح وظايف گروه مبارزه با بيماريهای غیر واگیر 
:

1-   پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی سالانه

2-  مدیریت برنامه ها و مداخله در بهبود برنامه های واحد

3- ساماندهی نیروهای جدیدالورود ونیروهای موجود

4- برنامه ریزی جهت تخصیص وصرف اعتبارات ،ردیفهای اعتباری ومنابع تعیین شده

5- نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه

6- نظارت ؛ پایش و  ارزشیابی برنامه ها

 7- آموزش نیروهای جدیدالورود و باز آموزی نیروهای موجود

8- تشکیل کمیته های مربوط به واحد

9- هماهنگی باواحدهای برون بخشی و درون بخشی مرتبط وشرکت در جلسات آنان

10- شركت در سمینارها ،كارگاههاوکلاسهاي كشوري، استانی و شهرستانی

11- ارائه گزارش عملكرد بصورت فصلی وسالانه

12-  گردآوري و تجزيه و تحليل آمار بيماريها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشتی استان

13- ثبت و گزارشدهی آمار غرق شدگی بصورت هفتگی

 

عناوین مطالب آموزشی مربوط به واحد بیماریهای غیر واگیر

جهت رده های مختلف بهداشتی

 

عناوین آموزشی

موضوعات آموزشی

فنیل کتونوری (PKU)

کلیات بیماری(تعریف،انواع،تشخیص،اقدامات درمانی)روند اجرای برنامه ،اهداف اختصاصی ،استراتژی ،مراحل غربالگری،تکمیل فرمهای آماری وروند پی گیری موارد، پزشک و آزمایشگاه مشاور برنامه

فاویسم (G6PD)

کلیات بیماری(تعریف،انواع،تشخیص،اقدامات درمانی)روند اجرای برنامه ،اهداف اختصاصی ،استراتژی ،مراحل غربالگری،تکمیل فرمهای آماری وروند پی گیری موارد مشکوک و، پزشک و آزمایشگاه مشاور برنامه

کم کاری مادرزادی تیروئید (CH  )

کلیات بیماری(تعریف،انواع،تشخیص،اقدامات درمانی)،فلوچارت برنامه غربالگری نوزادان 5-3 روزه و بیشتر از 8 روز،شرح وظایف بهورزان ،روش تکمیل فرم ها ،ارزیابی وروش برخورد با غلظت های متفاوت TSH و پی گیری موارد

تالاسمی

کلیات بیماری(تعریف،انواع،تشخیص،اقدامات درمانی)،معرفی استراتژی های اول ،دوم وسوم ،الگوریتم کشوری مراحل انجام آزمایش های تالاسمی ،چارت وظایف مراکز بهداشتی درمانی ،محورهای عملیاتی برنامه ،اهداف و فعالیتهای هر یک ا ز استرتژی ها ،فرم های مربوط به تالاسمی و نحوه تکمیل آنها و تاکید بر استراتژی سوم برنامه تالاسمی خصوصا در زنان باردار

دیابت و فشارخون

کلیات بیماری(تعریف،انواع دیابت،تشخیص) ،افراد در معرض خطر ،معرفی کلی طرح دیابت ،معرفی سطوح کنترل و مراقبت دیابت، نحوه مراقبت از بیماران دیابتی و پره دیابتی ،نحوه تکمیل فرم ها ،معرفی سطوح کنترل و مراقبت دیابت ،شرح وظایف بهورزو کاردان

سوانح و حوادث و ایمنی منزل

معرفی برنامه و مراحل اجرایی آن ،نحوه تکمیل و نگهداری فرم های داخل پرونده ،روش تکمیل فرم های آماری

قلب و عروق ،آسم

انجام آموزشهای لازم برای بهورزان ، رده های میانی و عموم مردم به مناسبت روز جهانی قلب وروز جهانی آسم

نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر و سرطان

نحوه انجام نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیرو کلیاتی از برنامه ثبت سرطان

برنامه کلی

روند انجام پایش از مراکز محیطی و خانه های بهداشت ،اجرای کلاسهای آموزشی برای بهورزان ، رده های میانی و عموم مردم

 

 

 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal