شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
واحد تدارکات
  

شرح وظایف مسئول تدارکات :

1-     پیش بینی و برآورد نیازهای تدارکاتی مرکز جهت دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی و ارائه پیشنهادهای مفید و لازم برای تامین آن

2-     بررسی اطلاعات گردآوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگیها ، شناخت بازارو آگاهی از نوسانات قیمتها

3-     بررسی درخواستها و سند مربوط به خرید کالا با توجه به قوانین و مقررات مربوطه جهت رد یا قبول آنها

4-     بررسی و تایید اسناد مربوط به خرید

5-     نظارت بر تهیه و خرید نیازمندیهای مرکز برابر بودجه تدارکاتی

6-     بررسی پیشنهادهای تنظیم شده برای فروش یا تعویض کالا

7-     مطالعه وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب جهت ارائه به مقا مافوق

8-     امضاء پیش نویس ها و مکاتبات مربوطه

9-     تهیه و تنظیم گزارشهای لازم

10-انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقا م مافوق

 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal