شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر
br ENGLISH
شرح وظايف بهورز
 

شرح وظایف بهورز

1-    همراهی و همکاری با کاردانهای مبارزه با بیماریها در بازدید از خانه های بهداشت ، معاینه دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی ، گرفتن نمونه خون مالاریا ، پیگیری موارد و درمان آن ، جمع آوری حشره بالغ ولارو آن ، پیگیری ادامه درمان بیماران مبتلا به مالاریا ، سل ، جذام ، کچلی و آموزش

2-    انجام واکسیناسیون های فردی و همگانی

3-    همکاری در امر آموزش بهداشت در سطوح مختلف جامعه با کارشناسان و کاردانهای مربوط

4-    راهنمایی گروههای مختلف در بکارگیری و رعایت اصول و انجام اقدامات بهداشتی

5-    همکاری در امر معاینه و آموزش مادران باردار و کودکان و دانش آموزان با کارشناس مربوط

6-    انجام آمارگیری های جمعیتی و تنظیم پرسشنامه های تحقیقاتی بر اساس دستور و خط مشی های تعیین شده

7-    همکاری با تیم های بهداشتی و درمانی در انجام وظایف محوله

8-    ارائه راهنمایی های بهداشتی لازم به مراجعین مراکز بهداشتی و درمانی و آگاه ساختن مردم از خدمات بهداشتی درمانی موجود و نحوه دسترسی به آنها

9-    انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1394/07/06
Powered by DorsaPortal