شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
br ENGLISH
ازمایشگاه ها
 

آزمایشگاه مرکزی تنکابن با کادری مجرب و مجهز به تجهیزات پیشرفته از جمله:

( الایزا ریدر- سم کروم اتواتالایزر تمام اتوماتیک برستیج 241- سل کانتر ) و دارای بخش های ( هما تولوژی بیوشیمی پارازیتولوژی ایمونولوژی و سرولوژی باکتریولوژی و مواد مخدر ) آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم بر مبنای تعرفه دولتی می باشد.

این آزمایشگاه طرف قرار داد با بیماه های روستایی- خدمات درمانی کارکنان دولت- تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ، می باشد و آمادگی همکاری با کلیه نهادها، سازمان ها و ادارات و کارخانجات برای آزمایشات ادواری کارکنان خود را دارد.

آزمایشات بخش هماتولوژی

CBC-ESR-BLOOD GROUP, RH-HbA2-indriect combs-retic count

بخش بیوشیمی

FBS-BUN-Cr-Uric Acid- cholesterol-triglycerid – HDL-LDL-AST-ALT-ALP-CA-phosphor-BILLlrubin total-Billirubin Direct-Hb A1c- I RON-TIBC

بیو شیمی تخصصی ( هورمون )

T3-T4-TSH-T3UP-FERRITIN-B HCG-HBP lgG-HBS Ag-HIV-PSA-

بخش باکتری شناسی

Urine Analysis –Urine Cultur-S/E-S/C-Direct smear for BK

بخش سرولوژی

Wright-widal-2ME-Combs WRIGHT- CRP-RF-ASO- RPR

بخش مواد مخدر

Morphin Test (Rapid ) Morphin test ( TLC)

 

لازم به ذکر است انجام تمامی این تستها بر مبنای تعرفه دولتی می باشد و این آزمایشگاه طرف قرار داد با بیمه های روستایی- خدمات درمانی کارکنان دولت- تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ... می باشد.

آزمایشگاه آمادگی همکاری با کلیه نهادها سازمانها ادارات و کارخانجات برای آزمایشات ادواری کارکنان خود را دارد.

ضمنا آزمایشگاه مرکزی تنکابن در حال حاضر با دو آزمایشگاه فعال شامل سلیمان آباد و نشتارود آماده ارائه خدمات به مراجعین می باشد. در عین حال آزمایشگاه مرکز بهداشت درمانی ولی عصر (عج) عباس آباد تحت نظارت آزمایشگاه مرکزی تنکابن نیز مشغول ارائه خدمات به مراجعین می باشد.

1394/07/06
Powered by DorsaPortal