شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
واحد ساختمان
 

شرح وظایف کاردان ساختمان :

1-     ترسیم نقشه ها و کمک در امر نقشه برداری

2-     تحویل کارگاه به پیمانکار با نظارت دفتر فنی دانشگاه

3-     تهیه متره ، عملیات ساختمانی پروژه ها براساس نقشه های اجرایی

4-     کنترل جدول زمانبندی با پیشرفت کار پروژه

5-     بررسی صورت وضعیت های موقت و قطعی

6-     نظارت بر جزئیات اجرایی پروژه ها از جمله آرماتوربندی – قالب بندی – بتن ریزی و....

7-     نظارت مستمر براجرای عملیات ساختمانی پروژه ها وتعمیرات ساختمانها وابنیه فنی

8-     کنترل کیفیت اختلاط مصالح و هماهنگی در انجام آزمایشات مورد نیاز     

9-     تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگاهی     

10-بررسی علل عدم پیشرفت مناسب کار

11-نظارت بر کار ماشین آلات ساختمانی

12-کسب خط مشی ها و دستورالعملهای لازم از کارشناس ساختمان     

13-تهیه گزارش از فعالیتها ، پیشرفت و مشکلات کارگاه

14-تهیه صورت وضعیت موقت وقطعی

15-انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1394/07/06
Powered by DorsaPortal