شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
br ENGLISH
واحد كارگزيني
 

شرح وظایف کارگزین :

1-     رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

2-     تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، ماموریت آموزشی ، ترفیع ، اضافه کارونظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3-     رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

4-     انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

5-     برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی  

6-     اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدف های مورد نظر

7-     معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر ( مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان – نیروهای جدید الاستخدام – پیام آوران بهداشت – تعهدات انجام خدمت ضریب کا و ... )

8-     بکارگیری ضوابط و دستورالعمل های لازم جهت هماهنگی و ارسال به واحدهای تابعه

9-     پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

10-مطالعه و قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

11-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

12-تهیه گزارشات لازم

13-پیگیری مکاتبات

14-جمع آوری بخشنامه ها و اطلاعات و استفاده از آن جهت بهبود کیفیت کار

15-انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق

1394/07/06
Powered by DorsaPortal