شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
br ENGLISH
هفته شیر مادر

هفته جهانی شیرمادر 11-17 مرداد ( 1- 7  اگوست 2012) گرامی باد


 

 اهمیت تغذیه با شیر مادر

اهمیت تغذیه مطلوب شیر خواران و کودکان خردسال برای بقاء رشد وتکامل آنان به خوبی شناخته شده و به عنوان موضوع مهم بهداشتی پذیرفته شده است تغذیه انحصاری باشیرمادربرای6ماه اول عمر فواید بـــی نظــیـرشیرمادررا به شیر خواران ومادران اعطاء می کند وتداوم تغذیه باشیرمادر در2 سال اول عمر ، سلامت جسمی وروانی شیر خواران ومادران را به ارمغان

می آورد تا کنون هیچ نوع شیر مصنوعی ساخته نشده که معادل این تغذیه بی نظیر الهی باشد.شیر خشک هامعمولا از شیرگاو تهیه می شوندو اختلافات بیو شیمیایی و ایمونولوژیک آنها با شیر مادر به حدی ای است که شیرمادرهمچنان بی همتا وبدون جانشین باقی مانده است شیر خوارنی که با شیرمادر تغذیه نمی شوند خطرمرگ آنها به خاطر بیماریهای عفونی 6 برابرافزایش می یابد.

درقران کریم حداقل8 باربه طورمستقیم به شیرمادر اشاره شده است براساس رهنمودهای اسلامی ، شیردادن ازپستان یک ارزش است و مادرشیرده اجرمجاهد درراه خداو عبادت مقبول مداوم را دارد .توصیه شده است مادران مدت 2 سال کامل به کودکــــان خود شیربدهند اما حداقل مدت شیردادن نباید از21 ماه کمتر باشد .دادن آغوزبه شیرخوار به عنوان یکی ازحقوق کودک مورد تاکیدقرار گرفته است

ایمن سازی کودک بدون تغذیه با شیر مادر ناقص ست زیرا دستگاه ایمن سازی نوزادان و شیر خواران هنوز ازتکامل لازم برخوردار نیست در نتیجه نوزاد فقط مسلح به ایمونو گلوبولین هایی است که ازمادر خود و از طریق جفت به دست آورده است و چون درزندگی داخل رحم که محیطی عاری ازهرگونه عامل بیماریزااست ،هیچ گونه تجربه ای ازبرخورد باعوامل عفونت زا ندارد ، حین عبورازمجرای زایمانی وبا قدم گذاردن به عرصه وجود، ناگزیرباانواع باکترهاو ارگانیسم های بیماریزا روبرو  می شود که فقط یک راه مطمئن برای محافظت درمقابل آنها دارد و آن هم تغذیه با شیرمادر است

برای یک کودک خرد سال هیچ چیز تسکین دهنده تر وآرامش بخش تراز نزدیکی به مادرونوشیدن شیرگرم او نیست به همین دلیل اختلال رشدهمراه با اختلالات روحی- روانی دراین کودکان مشاهده نمی شود.شیرمادرعلاوه بر غذای جسم و غذای ایمونولوزیک ، تغذیه عاطفی نیز لقب گرفته است.شیرمادرعامل تشدید پیوند عاطفی ،تکامل روحی وشناختی کودک وبهترین عامل رفاه عمومی کود ک ورشدو تکامل اوست .

شیر مادراثرات انکار ناپذیری درتکامل بینایی و تکامل مغزدارد.نوزادانی که باشیرمادرتغذیه می کنندهوشیارترند. این دسته ازشیرخواران درهفته اول و دوم تولد،فعالیت بدنی بیشترداشته وواکنش های آنان نیزازسایر نوزادان بیشتراست مطالعه انجام شده درانگلیس نشان داده که کودکانی که ازشیرمادرتغذیه می کنند2ماه زودتر ازدیگران راه می افتند .تحقیقی که درایالت هاوائی آمریکاانجام شد نشان داد هرجه مدت تغذیه باشیرمادر بیشترباشد قدرت تشخیص ،مکالمه وحافظه کودک بیشترافزایش می یابد.

ضریب هوشی کودکانی که شیرمادرمی خورند به طورمتوسط حدود1/ 3 درجه نسبت به شیرخوارانی که به طور مصنوعی تغذیه می شوند، بالاتراست و هرچه مدت شیردهی بیشترباشد حاصل هوشی بالاتراست این درجه برای نوزادان نارس وکم وزن18/5 می باشد.

شیرخوارن محروم ازتغذیه با شیرمادر به علت عدم دریافت موادحفاظتی و مواد مغذی مناسب منحصربه فرد موجود درشیرمادر ، به غیر بروزبیماریهای عفونی،الرژی، ناتوانی و مرگ و میر بیشتر ، با خطرات ومشکلات زیر روبروهستند :

·        آلودگی میکروبی و غیرمیکروبی اولیه در کارخانه سازنده شیر مصنوعی

·        استفاده ازآب آلوده جهت شستشوی بطری وتهیه شیر

·        خطا در تهیه شیر مصنوعی رقیق ( به علت فقر خانواده ) و ایجاد سوء تغذیه

·        مصرف بیش ازحد شیر مصنوعی جهت آرام کردن شیر خوار و ایجاد چاقی

·        استفاده ازآب و چای و ...به جای شیر مصنوعی و ایجاد کم وزنی

·        تحمیل هزینه اضافی جهت خرید شیر مصنوعی و تغذیه کمتراعضاء خانواده

·        شانس حاملگی بیشتر و تحمیل باراضافی بیماری در خانواده و اجتماع

·        تحمیل هزینه بیشتر برای بستری خدمات سرپایی

خانم هایی که خودبه فرزندشان شیر می دهنددرزمان سالمندی کمتربه استئو پروزو پوکی استخوان مبتلا می شوند سرطان پستان درزنانی که دیرترفرزند به دنیا آورده یا کمتر حامله شده یاشیرنداده اند بیشتراست هرچه طول مدت شیردادن بیشتر باشد سرطان پستان کمتر میشود.مادران شیرده بعداززایمان سریعتربه حالت سلامتی کامل برمی گردند. تغذیه با شیرمادر مرگ مادران رابه علت خونریرزی بعداززایمان را کاهش می دهد چاقی نیزدراین مادران کمتراتفاق می افتد.تغذیه باشیرمادرآزردگی ناشی اززایمان رابرطرف می کند واحساسات مثبت مادرانه راجلوه گرمی ساد تغذیه با شیرمادرتماس بدنی صمیمی ومطلوبی ایجاد  می کند مادروکودک ازلحاظ روانی احساس یکی بودن می کنندوعلاوه بررفع نیازشیرخوار نیازهای روانی مادرنیزبرآورده می شود . مادران شیر ده آرامش داشته وتمایل بیشتری به ایجاد ارتباط متقابل با کودک خود وتطابق با وظیفه مادری دارد. تغذیه باشیرمادر عامل ایجاد رفتارهای بهداشتی ترمادر ( مثلا نکشیدن سیگار) ،افزایش حس تندرستی ومراقبت وایجادکننده محیط پرنشاط است . 

مادران مبتلا به فشارخون ، درزمان شیردهی به علت ترشح پرولاکتین ،از آرامش بیشتری برخوردارند و آمارابتلابه عفونت مثانه نیز در این مادران بسیار کمتراست. مادرانی که شیرنمی دهند ببیشتردچار اضطراب،استرس ،افسردگی ،واپس گرایی ،خستگی واحساس تقصیر می شوند.

منبع : مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر                                                                  تهیه و تنظیم :شبکه بهداشت ودرمان تنکابن

                                                                                                                                            واحد بهداشت خانواده

                                                                                                                                                مرداد ماه سال 91

 

 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal